Albany Chapter

President:

Pinyen Lin

G450C/tsmc

Pinyen.Lin@g450c.org

 

Vice President:

Huey-ming Wang

G450C/GlobalFoundries

Huey-Ming.Wang@g450c.org

 

Treasurer:

Wenli Collison

G450C/CNSE

WenLi.Collison@g450c.org

 

Secretary:

Ming-yi Shen

CNSE

MShen@sunycnse.com

 

Board of Directors:

Min-hwa Chi

GlobalFoundries

 

Jinping Liu

GlobalFoundries

 

Julian Huang

Edwards

 

Tien-jen Cheng

IBM

 

Yu-Jen Fan

SEMATECH

 

Jiang-he Xie

G450C/tsmc

 

I-Che (Jason) Huang

Kokusai

 

Peng Wang

Lam Research

 

Xinghua Sun

TEL

 

Lei Zhong

Applied Materials

 

Yongqiang An

CNSE

 

James H. Chen

IBM

 

Jiajun Mao

GlobalFoundries

 

Juntao Li

IBM

 

Dechao Guo

IBM

 

Non-voting Board of Directors:

Cheng-chung Chien

G450C/tsmc

 

Chih-Ming Sun

G450C/tsmc