Phoenix Chapter

Organization of CASPA phoenix chapter

Phoenix chapter group link
 
 
Advisors (Sorted alphabetically by last name)

Jun Shen
CTO
Magfusion

Lee Ting
President
Transource computers

Ampere Tseng
Director/Professor
ASU

Ping Wang
VP
Freescale

Yonghang Zhang
Founder/Professor
Lytek Corporation

Lianchun Zhao
CEO
Scientific Monitoring

Special Advisor

Hua(Teresa) Tang
Deputy Director
Chendu Municipal Science Technology bureau

Senior Fellows:

Shinhua Li
Chairman(2001,2002)
 

 
Manager
Heraeus

 
Professor
ITT

Lee Zou
Chairman(2003)
Intel

Qianghua(Bruce) Xie
Chairman(2004)
Freescale

Fellows:

Ching-bo Juang
BOD(2001,2002)
Intel

Gong Chen
BOD(2001,2002)
TI

Feng Li
BOD(2001,2002)
Dupont

Xinghua Lee
BOD(2001,2002)
Freescale

Jiong Xiang
BOD(2001,2002)
Freescale

Zongfu Li
BOD(2001,2002)
Intel

Yunfeng Zhuo
BOD(2003)
Intel

Guoli Wang
BOD(2003)
Microchip

Board of director:

Hong XIE
Chair
ATD

Shen SHI
Treasure
STMicroelectronics

Ning WU
Director of Public Relation
Intel

Ivan TU
Director of JobFair
Freescale

Ellen LAN
Director of Seminar 
Rocketwell

Xiaoyin YAO
Director of OutDoor activity
MicroChip

Xu MA
Director of Member Service
MicroChip

Haohua ZHOU
Director of H.Q. Communication
On Semiconductor

Link to CASPA Phoenix Chapter.